poniedziałek, 21 grudnia 2020

Czym jest biuro podatkowe i jak je prowadzić?

Czym dokładnie jest biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a która prowadzi działalność gospodarczą w odpowiednich warunkach, określonych przepisami prawa. Biuro rachunkowe świadczy podatnikowi usługi, które obejmują zakresem prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ksiąg podatkowych. Usługi prowadzone w zakresie ksiąg rachunkowych mogą być świadczone zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. W pierwszym przypadku osoby fizyczne muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz muszą spełniać wymagania, które określa prawo. W drugim przypadku- osoby prawne a także te jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej działają we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmioty, które powierzają im wykonanie określonych czynności, spełniają wymagania, które określone są w stosownym rozporządzeniu.

Aby prowadzić biuro rachunkowe, należy spełniać wiele warunków. Jednym z nich jest np. posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

Aby prowadzić biuro rachunkowe należy spełnić wiele warunków. Oto one:

Trzeba powsiadać odpowiednie wykształcenie, tj. wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość. Poza tym należy odbyć minimum dwuletnią praktykę w księgowości. Można również posiadać wykształcenie średnie zawodowe o kierunku rachunkowość, które osoba fizyczna uzyskała np. w szkołach publicznych lub szkołach niepublicznych. W tym przypadku osoba taka powinna odbyć przynajmniej pięcioletnią praktykę w księgowości.

Osoba, która chce prowadzić biuro rachunkowe musi mieszkać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie powinna ona być karana za przestępstwa.

Kolejnym warunkiem, jaki musi spełnić dana osoba jest posiadanie świadectwa, które potwierdza kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Warunek wymaganego wykształcenia jest spełniony, jeżeli osoba, która ubiega się o świadectwo kwalifikacyjne posiada dyplom, świadczący o ukończeniu studiów wyższych na jednym z kierunków ekonomicznych lub też dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku z jednoczesnym posiadaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.czwartek, 29 sierpnia 2019

Obsługa prawna firm - co znajduje się w jej zakresie?

Bardzo często kancelarie prawne działają wielotorowo. Poza obsługą klientów indywidualnych, podejmują także współpracę z różnego rodzaju przedsiębiorstwami, którym udzielają wsparcia w różnego rodzaju zagadnieniach związanych z ich działalnością. W tym artykule skupimy się właśnie na tych ostatnich i omówimy sobie z jakich udogodnień mogą skorzystać właściciele firm, decydując się na podjęcie współpracy z kancelarią prawną. 

Jakie zagadnienia związane z działalnością firmy obsługują kancelarie prawna?

Zacznijmy od tego, że kancelaria prawna udziela swoim klientom zarówno porad prawnych, jak i prowadzi w ich imieniu różnorodne sprawy. W związku z powyższym można zgłosić się do niej tylko w sytuacji, kiedy zajdzie taka potrzeba lub nawiązać stałą współpracę. Obsługa prawna firm niejednokrotnie dotyczy sporządzania różnorodnych umów, współudziału w negocjacjach rozmaitych kontraktów, jak i również udzielanie pomocy w razie występowania konfliktów pomiędzy stronami. 

Ponadto bardzo częstym zjawiskiem jest również rejestracja spółki, a konkretnie przygotowanie przez prawników wszelkich niezbędnych dokumentów do tego, aby działanie takiej spółki mogło zostać zalegalizowane. Jeżeli dane przedsiębiorstwo planuje dokonanie zmian w składzie zarządu lub w wysokości udziałów, również może zgłosić się do kancelarii, która niewątpliwie przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do tego, aby można było wcielić je w życie. Kancelaria adwokacka pomoże także w sprawach związanych z wprowadzeniem do firmy RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Obejmuje to omówienie procedur dot. ochrony danych osobowych w firmie, wprowadzenie lub aktualizacja polityki prywatności oraz doradztwo jak spełnić surowe wymogi RODO, tak aby nie spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

W związku z powyższym sami widzimy, jak szeroki zakres działania oferują kancelarie prawne. Dzięki temu z ich usług mogą skorzystać zarówno osoby prywatne jak i właściciele firm zaczynając od jednoosobowych działalności gospodarczych, poprzez spółki cywilne, a kończąc na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych. Outsourcing usług prawnych jest stosowany przez wiele przedsiębiorstw.

piątek, 19 lipca 2019

Kim tak naprawdę jest notariusz?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Upoważniony jest on do tworzenia wszelkiego rodzaju aktów i wykonywania pozostałych czynności należących do pracy notariusza. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale notariusz jest z zawodu prawnikiem. Oznacza to, że aby zostać notariuszem, należy ukończyć studia na kierunku prawa.

Notariusz może także czasami świadczyć pomoc prawną.
Dokumenty opieczętowane podpisem i pieczątką notariusza mają moc prawną i stają się dokumentami oficjalnymi, których dane zostały potwierdzone przez osobę do tego uprawnioną.

Jakich czynności dokonuje notariusz? Są to m.in.:
-Zajmowanie się sprawami dot. europejskiego poświadczenia spadkowego
-Sporządzanie wszelkiej maści aktów
-Poświadczania ważności dokumentów i faktów
-Przechowywanie ważnych dokumentów i dóbr materialnych, do których osoby postronne nie powinny otrzymać dostępu.

środa, 20 października 2010

Dokumenty u notariusza

Wizyta o notariusza na pewno nie jest tania i z tym chyba każdy się zgodzi. Co prawda zawsze możemy się targować, gdyż każdy notariusz ma określona maksymalną stawkę (tzw. taksę)jaką może pobrać w zamian za wykonanie dla swojego Klienta konkretnej czynności notarialnej, ale w ustawie o notariacie nie ma żadnego słowa o minimalnej stawce za daną czynność notarialną. Czyli tutaj można powiedzieć mamy pewne pole do negocjacji. Inaczej zupełnie wygląda sprawa z dokumentami, które należy przedłożyć u notariusza w przypadku konkretnej czynności notarialnej. Tutaj nie można się już "dogadać" - każda osoba musi dostarczyć odpowiednia ilość dokumentów i materiałów (stosowanie do rodzaju czynności notarialnej). Do najczęściej wymaganych przez notariuszy dokumentów należą oczywiście dowody osobiste Klientów (absolutnie niezbędne w celu potwierdzenia ich tożsamości) czy tez odpisy z księgi wieczystej w przypadku czynności związanej z lokalami mieszkalnymi/nieruchomościami.

Zamów sobie notariusza

Sytuacje losowe, na które nie ma my w wielu przypadkach żadnego wpływu, wymuszają od nas konieczność negocjacji z notariuszem, by ten zamiast standardowo przyjąć nas w swojej Kancelarii Notarialnej wybrał się do nas i w naszym domu pomógł rozwiązać nurtujący nas problem. Czy taka sytuacja w ogóle ma jakikolwiek sens i czy jest w ogóle możliwa do wykonania? Czy notariuszowi będzie się chciało opuszczać swoje "ciepłe mury", by gdzieś w nieznanym środowisku wykonywać swoją pracę? Otóż okazuje się (a niewiele osób o tym wie), że notariusz powinien zgodzić się na wykonywanie czynności notarialnych poza swoją siedzibą. Tak jest zapisane w ustawie o notariacie, która określa wszystkie jego uprawnienia, obowiązki itd. Oczywiście za wykonanie tego rodzaju usługi notariusz może zażądać zwrotu kosztów transportu (dojazdu i powrotu ze swojej Kancelarii do miejsca wyznaczonego przez Klienta), ale to jest chyba oczywiste. W przypadku kiedy nie zgodzimy się pokryć tych kosztów notariusz ma pełne prawo do odmówienia wykonania czynności.

Notariusz w Twoim mieście

Jest cała masa sytuacji, kiedy to czy tego chcesz czy nie będziesz musiał skorzystać z usług notariusza. Wtedy dobrze jest wiedzieć do jakiego notariusza udać się po niezbędna pomoc. Czasami zdarza się tak (na przykład przy zakupie nieruchomości), że to developer za nas wybierze swojego notariusza z którym współpracuje. Wtedy chyba nie mamy za dużego wyjścia. Gdy jednak mamy możliwość indywidualnego wyboru notariusza na samym początku spróbujmy się w ogóle zorientować ilu notariuszy ma swoje kancelarie w naszym mieście. Na przykład notariusz w Krakowie nie powinien być trudny do znalezienia - inaczej z kolei może wyglądać sytuacja w mniejszej miejscowości, jak na przykład Rybnik czy też Kęty, choć i tutaj nie jesteśmy skazani na niepowodzenia.